Coberta Hermes y Barcelona
Coberta:Forja en ferro d'un caduceu superposat a l'escut de la ciutat
Edifici de la Duana. Passeig de Josep Carner, Barcelona.

HERMES I BARCELONA
Diversos autors
127 pàgines
Més de 100 ilutraciones color i b/n
ISBN: 84-8334-611-7
Editorial Mediterránia
Barcelona 2004INDEX

PRESENTACIÓ

I. HERMES EN EL NAIXEMENT DE BARCELONA

II. ELS ATRIBUTS D'HERMES. LES ALES I EL CADUCEU

III. HERMES, ELS DÉUS I ELS HEROIS

IV. HERMES VIATGER I PSICOPOMPO

V. HERMES I EL COMERÇ

VI. HERMES A LES PLACES I LES CRUÏLLES

VII. HERMES EN ELS EDIFICIS PÙBLICS

VIII. HERMES A LES LLINDES

IX. HERMES A LA FORJA

X. HERMES A LES CÙPULES I LES TEULADES

XI. LA UNIVERSALITAT DEL DÉU HERMES

EPÍLEG

BIBLIOGRAFIA


SOLAPES

I

Hermes i Barcelona és una obra que recull una mostra fotográfica de diferents edificis i llocs coneguts i significatius de la ciutat on hi apareix representada de forma reiterada la figura d'Hermes, el missatger alat dels déus i l'interlocutor entre aquests i els homes, als quals comunica les idees, les arts, el llenguatge i la cultura. Els textos que acompanyen les imatges abunden en tots aquests aspectes propis d'una deïtat instructora i educadora, la qual, per la seva diligéncia, sagacitat i intel·ligéncia práctica esdevé també el patró dels comerciants. És per aixó que en el moment de la plena expansió de la Barcelona industriosa i comercial dels segles XIX i XX, es va voler esculpir la figura d'Hermes en edificis bancaris i públics, com el de la Borsa o el de la Duana entre d'altres, buscant d'aquesta forma atraure, com si d'un talismá es tractés, els beneficis financers que aquesta deïtat dispensa i que, a més, són compatibles amb aquells altres d'ordre intel·lectual que igualment patrocina.

Ens trobem davant d'una obra novedosa i realment sorprenent per tot el que suposa de "descobriment" d'una Barcelona mítíca i secreta que conviu silenciosament, com un eix o un motor immóbil, amb el trepidant tráfec dels ciutadans d'avui en dia, els quals, grácies a aquesta troballa, disposen d'una excel·lent oportunitat per reconéixer llur història en tant que receptora, generadora i difusora de la Cultura arreu de les terres hispanes, de la conca mediterránia, i durant els darrers segles també a Hispanoamérica.

Edició patrocinada per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà
i la Qualitat de Vida, Ajuntament de Barcelona

 

Angel amb el Caduceu. Barcelona
Pintura mural
Rambla de Catalunya, 118. Barcelona

II

El Centre d'Estudis de Simbologia de Barcelona ( CES, –replegat definitivament), d'on neix la idea i la realització d'aquest treball i al qual pertanyen els seus autors, és una entitat cultural fundada el 1979 per Federico González, director de la prestigiosa revista SYMBOLOS i autor d'importants obres sobre Hermetisme i Història de les Idees. Des del seu origen, el CES ha realitzat una labor d'investigació i difusió dels codis simbólics dels diferents pobles i cultures, els quals expressen d'una manera unánime el pensament cosmogonic i metafísic de la Filosofia Perenne.

Aquesta obra no es submergeix en el passat arqueològic de la Ciutat Comtal sinó que ens dóna a conéixer una "ruta simbólica" viva pel seu entramat urbá, oferint-nos l'oportunitat de meditar en el significat d'Hermes com una realitat que ha estat sempre present a la história d'Occident. Les representacions d'aquest déu i dels seus atributs (el caduceu i el casc i els peus alats) en l'arquitectura de la ciutat són senyals que ens permeten entreveure que més enllá de llur valor escultóric, artístic o decoratiu, l'energía d'aquesta deïtat, o millor dit de l'Hermetisme que és la Tradició a qué Hermes dóna nom, segueix influint de manera notòria en la própia configuració i identitat d'una Barcelona que aquí es presenta com a estendard de la Catalunya Universal.